Att vara proaktiv

Vi skriver mestadels om städfirmor och flyttfirmor på den här hemsidan, men de principer vi ofta pratar om är universella och går att applicera på något annat. Exempelvis så är det alltid bra att vara proaktiv (förutse vad som kommer att hända och ha det med i beräkningarna) som vi ofta pratar om när man skall flytta. Genom att börja i god tid och förutse att det kommer att bli vissa problem så får man en lugnare flytt.

Men det är inte bara när man skall flytta detta är sant, det går faktiskt att applicera samma princip på något så orelaterat som sitt förhållande. Det är inte ofta man tänker på det sättet – att man förebygger och förutser problem som kan uppstå, men ofta vet man långt innan ett problem uppstår att något inte riktigt är som det skall. Genom att vara villig att göra arbetet innan det måste göras kan man bespara sig mycket smärta och energi.

Livet är inte så långt men om man lider sig igenom det på grund av att man hellre distraherar sig än att förutse och arbeta framåt så kanske det känns längre. Oavsett vilket område av livet det är, flytten, förhållandet eller den egna hälsan (dessa är bara några exempel) så är det guld värt att vara proaktiv.

Att vara proaktiv är motsatsen till att vara reaktiv – vilket innebär att man reagerar på situationen som uppstår. När man är proaktiv har man förutsett situationen och kan därför agera istället för att reagera. Att leva i reaktion innebär att man är under konstant stress och ofta tar man inte de bästa beslut i ett sådant tillstånd.